NATO PDD objavio konkurs za projekte u oblasti javne diplomatije

Rok: 31/01/2022

NATO Odsjek za javnu diplomatiju (PDD), koji aktivno radi na jačanju javnog imidža Alijanse, promovišući razumijevanje, povjerenje i podršku Alijansi, objavio je konkurs za sponzorisanje konferencija, seminara, radionica i drugih aktivnosti u oblasti javne diplomatije, kao što su digitalni, multimedijalni ili on-lajn projekti, o pitanjima koja se odnose na mir i bezbjednost.

Dobitnici grantova mogu biti nevladine organizacije, univerziteti, istraživački centri i druge relevantne organizacije civilnog društva. Rok za dostavljanje projekata je 31.januar 2022. godine.

Svi detalji o konkursu dostupni su na linku https://www.nato.int/cps/en/natohq/63610.htm

 

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana