Nacionalni demokratski institut u Crnoj Gori (NDI) poziv za dodjelu granta za realizaciju kampanje u oblasti otvorene i transparentne uprave

Rok: 10/04/2023

Nacionalni demokratski institut u Crnoj Gori (NDI) raspisuje poziv za dodjelu granta za realizaciju kampanje u oblasti otvorene i transparentne uprave.

 

Kampanja treba da doprinese promociji principa otvorene i dostupne uprave, kao i da direktno uključi građane i građanke kroz seriju zajedničkih aktivnosti. Organizacije se ohrabruju da predlože inovativna i kreativna rješenja, kao i rješenja koja će uključiti veće i adekvatnije učešće građana i građanki.

Poziv je namijenjen organizacijama civilnog društva koje se mogu prijaviti samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama.

Za prijavu na konkurs potrebno je poslati sažetak kampanje dužine 2-3 strane na mejl ndimontenegro@ndi.org, do 10. aprila

Više informacija o uslovima poziva i načinu prijave možete naći ovdje.

 

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana