Konkursi / Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Rok: 11/11/2021

Na linkovima ispod možete pogledati konkurse koje je objavila Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove:

  1. https://ubh.gov.me/vijesti/244995/Javni-konkurs-Unapredenje-uslova-zastite-dobrobiti-zivotinja-kroz-edukacije-stanovnistva-sterilizacije-kastracije-pasa-lutalica.html Javni konkurs „Unapređenje uslova zaštite dobrobiti životinja kroz edukacije stanovništva, sterilizacije/kastracije pasa lutalica i učešće u izradi lokalnih planova“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite dobrobiti životinja za 2021. godinu

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 19.11.2021. godine do 15 časova.

  1. https://ubh.gov.me/vijesti/244994/Javni-konkurs-Izgradnja-unapredenje-uslova-zastite-dobrobiti-zivotinja-u-sklonistima-za-napustene-zivotinje-i-napustene-kucne-lj.html Javni konkurs „Izgradnja/unapređenje uslova zaštite dobrobiti životinja u skloništima za napuštene životinje i napuštene kućne ljubimce“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite dobrobiti životinja za 2021. godinu

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 19.11.2021. godine do 15 časova.

  1. https://ubh.gov.me/vijesti/244992/Javni-konkurs-Upravljanje-biljnim-i-otpadom-koji-je-nastao-upotrebom-sredstava-za-zastitu-bilja-u-2021-godini.html Javni konkurs “Upravljanje biljnim otpadom i otpadom koji je nastao upotrebom sredstava za zaštitu bilja” za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite zdravlja bilja

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 19.11.2021. godine do 15 časova.

 

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana