Konkursi / Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Rok: 27/10/2021

https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-zastita-lica-sa-invaliditetom-od-diskriminacije-i-promociju-jednakosti JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE  PROJEKATA I PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZAŠTITI LICA SA INVALIDITETOM OD  DISKRIMINACIJE I PROMOCIJU JEDNAKOSTI pod nazivom  „Recimo  NE diskriminaciji lica sa invaliditetom- 2021“

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 27. oktobrom 2021. godine.

https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-zastita-i-unapredenje-ljudskih-prava-lgbti-osoba-u-2021-godini JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA  U OBLASTI ZAŠTITE I PROMOVISANJA LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA – ZAŠTITA I UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA LGBTI OSOBA U 2021. GODINI pod nazivom „JEDNAKOST JE PUT“ 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 27. oktobrom 2021. godine.

https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-rodna-ravnopravnost-u-2021-godini JAVNI KONKURS za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti Rodna ravnopravnost u 2021. godini pod nazivom “Crnogorsko društvo u znaku rodne sinergije“

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 26. oktobrom 2021. godine.

https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-razvoj-i-unapredenje-prava-manjinskih-naroda-i-drugih-manj-nac-zajednica JAVNI KONKURS za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija koji doprinose razvoju i unapređenju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2021. godini pod nazivom “Afirmacija građanskog društva i promovisanje različitosti “

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana, od dana objavljivanja konkursa na sajtu Ministarstva, odnosno do 27.10.2021. godine.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana