Konkursi/Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Rok: 30/03/2022

Na linkovima ispod možete pogledati konkurse koje je objavilo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija:

https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=754   JAVNI KONKURS ZA FINANSIJSKU PODRŠKU PROJEKTIMA/ PROGRAMIMA KOJI DOPRINOSE REFORMI JAVNE UPRAVE  U 2022. GODINI pod nazivom “Zajedno kroz reformu javne uprave”

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosnozaključno sa 30. martom 2022. godine.

https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=755 JAVNI KONKURS ZA FINANSIJSKU PODRŠKU PROJEKTIMA/ PROGRAMIMA KOJI DOPRINOSE RAZVOJU DIGITALIZACIJE U 2022. GODINI “pod nazivom „ICT za sve – digitalizuj se“

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosnozaključno sa 30. martom 2022. godine.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana