KONKURS ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM I DJECE I MLADIH SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU”ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM ZA 2023. GODINU

Rok: 08/06/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-zastita-lica-sa-invaliditetom-i-djece-i-mladih-sa-smetnjama-i-teskocama-u-razvoju-za-finansiranje-projekata-nvo-u-oblasti-zastita-lica-sa-invaliditetom-za-2023-godunu možete pogledati KONKURS  ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM I DJECE I MLADIH SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU”ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA  U OBLASTI ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM ZA 2023. GODINU, koji je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 08.06.2023. godine.

 

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana