Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za realìzaciju projekata u 2023. godini u oblasti zaštite potrošača pod nazivom „Informisan i aktivan potrošač je zaštićen potrošač – Jačanje sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori za 2023. godinu“

Rok: 13/04/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-raspodjela-sredstava-nvo-za-realizaciju-projekata-u-2023-u-oblasti-zastite-potrosaca-informisan-i-aktivan-potrosac-je-zasticen-potrosac možete pogeldati Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za realìzaciju projekata u 2023. godini u oblasti zaštite potrošača pod nazivom „Informisan i aktivan potrošač je zaštićen potrošač – Jačanje sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori za 2023. godinu“, koji je raspisalo Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana, od dana objavljivanja konkursa, zaključno sa 13. aprilom 2023.godine.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana