Konkurs za dodjelu malih grantova za OCD u Crnoj Gori

Rok: 12/06/2021

NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i NVO Bona Fide raspisuju Konkurs za dodjelu malih grantova za OCD u Crnoj Gori za podršku poboljšanju odgovora zdravstvenog sistema na nasilje u porodici.

Prijedloge projekta, vrijednosti do 5000,00 Eura možete dostaviti do 12. juna 2021. godine do 16:00h. 

Ukupan iznos sredstava koji se mogu raspodijeliti ovim Konkursom iznosi 15000,00 Eura. 

Na Konkurs se može prijaviti organizacija koja ispunjava sledeće uslove:

  • Registrovana je u Crnoj Gori, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, najmanje godinu dana prije raspisivanja ovog konkursa;
  • Ima sjedište u Crnoj Gori;
  • Neposredno je odgovorna za pripremu i upravljanje projektom, samostalno ili u partnerstvu sa drugom organizacijom koja ispunjava uslove konkursa.
  • Pripada kategoriji manje razvijenih organizacija sa prosječnim godišnjim budžetom u prethodne tri godine do 20.000 eura

Za prijavu na Konkurs potrebno je popuniti prijavni formular i prijedlog budžeta.

Pravila Konkursa data su u Vodiču za podnosioce prijedloga projekata.

Projektnu dokumentaciju možete preuzeti na linku https://bit.ly/3fbFc59 , kao i na web stranici https://sospodgorica.me/.

Prijava na konkurs, zajedno sa pratećom tehničkom dokumentacijom, šalje se mailom na adresu: soskonkurs@gmail.com, sa naznakom  „Konkurs za dodjelu malih grantova“, a štampanu verziju na adresu: SOS telefon za žene I djecu žrtve nasilja Podgorica, Bratstva I Jedinstva 6/III, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Konkurs za dodjelu malih grantova raspisan je u okviru projekta “ZDRAVLJE IMA ROD” koji realizuju SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i NVO Bona Fide , uz podršku Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, u sklopu EIDHR instrumenta i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana