Konkurs ReLOaD 2022 Klaster Središnji region

Rok: 15/04/2022

Lokalne samouprave Podgorica, Golubovci, Cetinje i Danilovgrad i program ReLOaD2 pozivaju nevladine organizacije sa teritorija ovih lokalnih samouprava da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima lokalnih samouprava Podgorica, Golubovci, Cetinje i Danilovgrad iz sljedećih prioritetnih oblasti:


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

–  Organizacija konkretnih inicijativa za zaštitu životne sredine u zajednici (selekcija/odlaganje otpada i zaštita biodiverziteta)
–  Edukacija, lobiranje i kampanje za podizanje svijesti o važnosti zaštite životne sredine

UKLJUČENOST RANJIVIH GRUPA
– Obezbjeđivanje integrisane podrške za ranjive grupe (osobe sa invaliditetom, starija lica, Romi, LGNTIQ, žene, djeca sa problemima u ponašanju, mladi, zavisnici od psihoaktivnih supstanci, alkohola, kocke, zavisnici od interneta)
– Podrška ranjivim grupama za korišćenje e-servisa (stariji, osobe s invaliditetom, žene…)
– Unaprijediti ponudu zabavno-edukativnih sadržaja za djecu sa ruralnog područja

ZAPOŠLJAVANJE I PREDUZETNIŠTVO

  • Ponuditi programe neformalne edukacije za poslodavce i zaposlene
  • Podrška za osnivanje i razvoj biznisa

KULTURA I TURIZAM

  • Unapređenje kulturnih sadržaja i zaštita kulturnog naslјeđa
  • Unapređenje turističke ponudeov

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web-stranici: www.me.undp.org, kao i na web-stranici lokalnih samouprava www.podgorica.me , www.golubovci.mewww.cetinje.me  i  www.danilovgrad.me

Rok za predaju aplikacija je 15. april 2022. godine, do 15 sati.

Dokumentacija za konkurs za NVO
Dokumentacija za konkurs za tek osnovane NVO i NVO koje se bave pitanjima mladih
Često postavljana pitanja i najčešće greške prilikom apliciranja
Konkurs ReLOaD 2022 Klaster Središnji region

 

 

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana