Konkurs “Podrška starijim licima za život u zajednici”za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima u 2022. godini

Rok: 12/12/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-za-finansiranje-projekata-nvo-2 možete pogledati Konkurs “Podrška starijim licima za život u zajednici”za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima u 2022. godini, koji je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 12.12.2022. godine.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana