Konkurs/MSM

Rok: 26/04/2024
https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-osnazeni-mladi-otporni-mladi-za-finansiranje-projekata-programa-drustvene-brige-o-djeci-i-mladima Javni konkurs „Osnaženi mladi-otporni mladi!" za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o djeci i mladima u 2024.godini

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 26.aprilom 2024. godine.

 

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana