Konkurs / Kotor

Rok: 31/07/2023

Na linku https://www.kotor.me/me/sekretarijat-za-kulturu-sport-i-dru%C5%A1tvene-djelatnosti/javni-konkurs-za-raspodjelu-bud%C5%BDetskih-sredstava-namijenjenih-finansiranju-nevladinih-organizacija-u-op%C5%A0tini-kotor-za-2023.-godinu/ možete pogledati Konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2023. godinu.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na sajtu Opštine Kotor, oglasnoj tabli Opštine, lokalnom javnom emiteru, zaključno sa 31.07.2023. godine.

 

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana