Konkurs / Građanska alijansa

Rok: 03/07/2023

Građanska alijansa u okviru projekta “No impunity for violations and breach of human rights in Montenegro”, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, sa zadovoljstvom oglašava da je raspisan konkurs za mentorsku i finansijsku podršku nevladinim organizacijama u Crnoj Gori.
Naime, konkursom će biti raspoređeno 35.000 EUR na pet projekata za organizacije civilnog društva na lokalnom nivou koje se bave vladavinom prava, promocijom i zaštitom ljudskih prava.Sve dodatne informacije možete pronaći na sledećem linku gdje se nalazi i aplikacioni paket: https://gamn.org/gradanska-alijansa-raspisuje-konkurs-podrske-nevladinim-organizacijama-u-crnoj-gori/
U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na office@gamn.org, najkasnije do 23. juna, pri čemu naziv mail-a mora nositi naziv “Konkurs – Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori”.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana