Konkurs /Cetinje

Rok: 25/07/2024

Na linku http://www.cetinje.me/cetinje/cms/public/image/dokumenta/d086168d8a07267d0b769045247d17fa.pdf možete pogledati Javni konkurs za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2024. godinu, koji je raspisala Prijestonica Cetinje.
Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana