Konkurs/Bar

Rok: 15/03/2024
Na linku https://bar.me/novosti/javni-konkurs-za-raspodjelu-sredstava-za-projekte-nevladinih-organizacija-za-2024-godinu-i-javni-poziv-za-izbor-nezavisnog-procjenjivaca-u-postupku-bodovanja-projekata-nevladinih-organizacija-za-2024/ možete pogledati Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2024.godinu, koji je raspisala Opština Bar.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 15.martom 2024.

 

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana