Javno zastupanje – poziv za prijavljivanje sa nacrtima projekata

Rok: 25/05/2023

Kroz ovaj poziv Fond za aktivno građanstvo FAKT želi da osnaži manje razvijene organizacije da budu djelotvorniji zastupnici  procesa promjena i reformi u svojim lokalnim zajednicama:

  • da aktivnije i efikasnije i učestvuju u procesima donošenja odluka i kreiranja lokalnih politika,
  • da mobilišu podršku građana i zastupaju njihove interese u procesima odlučivanja, donošenja i sprovođenja politika lokalnog razvoja.

Uz podršku inicijativama OCD u oblastima od značaja za lokalnu zajednicu i prioritete integracije u Evropsku uniju, poseban fokus je na podršci incijativama javnog zastupanja koje se tiču društveno isključenih i marginalizovanih grupa, sa inovativnim pristupima nadgledanju lokalnih politika i kreiranju preporuka za unapređenje.

Podrška će se pružati u nekoliko faza:

  • u prvoj fazi, OCD se prijavljuju sa nacrtima projekata/projektnom idejom za javno zastupanje na lokalnom nivou;
  • na osnovu kvaliteta prijavljenih nacrta projekata, biće odabrano 10-12 OCD, za koje će biti organizovan četvorodnevni trening o javnom zastupanju, od 12. do 15. juna 2023.;
  • Nakon toga, OGD koje su prošle trening se pozivaju da apliciraju sa razvijenim projektnim prijedlogom, za dodjelu finansijske podrške u iznosu od €15.000 do €30.000;
  • Organizacije čiji projekti budu finansirani će tokom implementacije projekata imati mentorsku podršku od strane eksperata u relevantnim oblastima, kao i mogućnost učenja kroz razmjenu najboljih praksi, izazova i naučenih lekcija, sa srodnim organizacijama iz Crne Gore i Hrvatske.

Ukupni iznos sredstava namijenjen za podršku projektima iznosi 300.000€, koji će biti dodijeljen kroz dva poziva tokom trajanja programa Podržani=Osnaženi.

Raspoloživi fond za ovaj poziv iznosi 150.000€.

Iznos koji može biti dodijeljen za pojedinačni projekat, kreće se u rasponu od 15.000€ do 30.000€.

Informativna sesija, koja prati objavu poziva sa ciljem jasnijeg uvida u kriterijume programa, biće organizovana 16. maja u Podgorici, u Kulturno-informativnom centru „Budo Tomović“ (multimedijalna sala), sa početkom u 11h.    

Detaljne informacije nalaze se u Vodič za aplikante a prijavni formular za nacrt projekta možete preuzeti ovdje

 

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana