Javni poziv za učešće u postupku raspodjele sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine, koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji Opštine Bar

Rok: 16/01/2023

Na linku  https://bar.travel/javni-poziv-valorizacija-kulturne-bastine/?lang=me  možete pogledati Javni poziv za učešće u postupku raspodjele sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine, koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji Opštine Bar, koji je objavila Turistička organizacija Bar.

Poziv je otvoren 45 dana od dana objavljivanja.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana