Javni poziv za projekte grantovi Nacionalne intervencije

Rok: 15/02/2023

Javni poziv za projekte grantovi Nacionalne intervencije

 

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za prijavu na grantove Nacionalne intervencije za aplikante iz Crne Gore. 

Rok za podnošenje prijava 15.02. 2023 do 23:59 h

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana