Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine, koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji opštine Budva za 2023. godinu

Rok: 14/12/2023
Na https://budva.travel/news-details/603 Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine, koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji opštine Budva za 2023. godinu, koji je objavila Turistička organizacija opštine Budva.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva sa pratećom dokumentacijom je 14. decembar 2023. godine do 13.00h.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana