JAVNI POZIV ZA CORE GRANTOVE

Rok: 31/07/2023

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za prijavu na Core grantove za aplikante iz Crne Gore.

SMART Balkan projekat, finansiran od strane Norveškog Ministarstva vanjskih poslova implementira konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.

Opšti cilj Projekta je da doprinese jačanju participativne demokratije i euroatlanskih integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem organizacija civilnog društva i njihovih mreža za snažniju i aktivniju ulogu u kreiranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Herceovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Specifični ciljevi SMART Balkan projekta su:

  • Jače i održivije organizacije civilnog društva (OCD) u šest zemalja regiona Zapadnog Balkana
  • Razvijena snažna regionalna partnerstva između samih OCD iz regiona Zapadnog Balkana i njihovih kolega iz EU i vlasti
  • Povećana efikasnost uticaja građana/ki na promjene kroz OCD koje unaprijeđuju sigurnost i stabilnost i upravljanje u regionu Zapadnog Balkana
  • Povećana svijest javnosti o značaju aktivnog učešća civilnog društva u glavnim razvojnim inicijativama u regionu Zapadnog Balkana

Core grantovi će pružiti generalnu finansijsku podršku za OCD koje djeluju i imaju uticaj u jednom ili u oba navedena područja:

  1. Sigurnost i stabilnost
  2. Upravljanje

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smjernice i potrebnu aplikacijsku formu:

Prijave trebaju biti dostavljene online putem Grant Management Platforme, https://gmp.smartbalkansproject.org/  počev od 30.06.2023. do 31.07.2023. godine do 17:00h.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana