Javni poziv NATO-a za kandidovanje projekata iz oblasti javne diplomatije za 2024.

Rok: 22/01/2024

Odjeljenje za javnu diplomatiju NATO-a (PDD) objavilo je konkurs za dodjelu grantova za projekte iz oblasti javne diplomatije za 2024. godinu. U cilju jačanja javnog imidža, Alijansa radi na promovisanju razumijevanja, povjerenja i podrške koja putem grantova podržava ideje za projekte iz grupe nevladinih organizacija (NVO), univerziteta, istraživačkih centara i drugih relevantnih organizacija civilnog društva.

Aplikacije za 2024. treba da se fokusiraju na sledeće teme:

  • Svi za jednog, jedan za sve 75 godina: 75. godišnjica NATO-a
  • Nacionalna putovanja: obilježavanje godišnjice članstva pojedinih zemalja
  • Podržite napore NATO-a da se suoči sa rastućom prijetnjom od manipulacije informacijama i miješanja od strane trećih strana
  • Podržite napore NATO-a da promoviše partnerstva i globalnu bezbjednosnu saradnju

NATO stavlja poseban akcenat na projekte koji se mogu realizovati tokom 2024. godine, odnosno 75. godišnjice NATO-a, a koji kombinuju niz aktivnosti i učestvuju u smislenom dijalogu.

Formular za prijavu se može popuniti do 22. januara 2024. putem linka u nastavku https://www.nato.int/cps/en/natohq/63610.htm  .

Rok za završetak projekata je 31. decembar 2024. godine.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana