JAVNI KONKURS”SMJEŠTAJ I SAVJETOVANJE ZA ŽRTVE NASILJA U PORODICI” za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti ZAŠTITE OD NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI ZA 2023. GODINU

Rok: 14/06/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-smjestaj-i-savjetovanje-za-zrtve-nasilja-u-porodici možete pogledati JAVNI KONKURS“SMJEŠTAJ I SAVJETOVANJE ZA ŽRTVE NASILJA U PORODICI” za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti ZAŠTITE OD NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI ZA 2023. GODINU, koji je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 14.06.2023. godine

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana