Javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2021. godinu.

Rok: 29/11/2021

na linku https://www.kotor.me/me/sekretarijat-za-kulturu-sport-i-dru%C5%A1tvene-djelatnosti/–javni-konkurs-za-raspodjelu-bud%C5%BDetskih-sredstava-namijenjenih-finansiranju-nevladinih-organizacija-u-op%C5%A0tini-kotor-za-2021.-godinu/ možete pogledati Javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2021. godinu.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja zaključno sa 29.11.2021. godine

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana