Javni konkurs za prijavu projekata/ programa „Podrška programima prevencije HIV/AIDS-a među ključnim populacijama i unapređenja tretmana osoba koje žive sa HIV-om” – 2022 za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija

Rok: 08/05/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-podrska-programima-prevencije-hiv-aids-a možete pogledati Javni konkurs za prijavu projekata/ programa „Podrška programima prevencije HIV/AIDS-a među ključnim populacijama i unapređenja tretmana osoba koje žive sa HIV-om” – 2022 za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija, koji  je objavilo  Ministaratvo zdravlja.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 08.05.2022. godine.

 

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana