Javni konkurs “Inovacijom do veće mobilnosti mladih” za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o djeci I mladima

Rok: 09/12/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-inovacijom-do-vece-mobilnosti-mladih možete pogledati Javni konkurs “Inovacijom do veće mobilnosti mladih” za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o djeci I mladima, koji je objavilo Ministarstvo prosvjete,nauke, kulture i sporta

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 9.12.2021. godine do 15:00 časova.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana