European Youth Democracy Network/Novi poziv za ad hoc grantove je objavljen

Pažnja organizacijama civilnog društva (OCD) na Zapadnom Balkanu!

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je u sklopu BCSDN mreže otvoren novi poziv za ad hoc grantove.

* Maksimalni iznos granta za ovu vrstu podrške je 6.000,00 EUR. Ukupan iznos dostupan u okviru ovog poziva je 50.000,00 EUR.

* Revidirani poziv dostupan je na https://www.balkancsd.net/novo/wp-content/uploads/2023/04/73-1-Call-for-Ad-hoc-support.pdf  i otvoren je do isplate svih sredstava.

Saznajte više na https://www.balkancsd.net/16946-2/

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana