Javni poziv za predlaganje predstavnika/ca u Savjetodavni odbor Resursnog centra

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) uz podršku Evropske unije putem Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori započinje realizaciju projekta Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori II. Resursni centar predstavlja svojevrsno opredjeljenje Evropske unije i CRNVO-a da podrže organizacije civilnog društva u Crnoj Gori i kreiraju servisni centar koji će pružati podršku svim organizacijama civilnog društva u vidu programa za jačanje kapaciteta, help-desk usluga, istraživanja, PR i informativnih servisa, organizovanja javnih skupova, sajmova i konferencija i sličnih aktivnosti. Druga faza projekta traje ukupno 24 mjeseca i implementira ga CRNVO u saradnji sa Lokalnim resursnim centrom NVO Natura iz Kolašina i Institutom za medije Crne Gore. Saradnici na projektu su Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, Kancelarija za evropske integracije i Zajednica opština Crne Gore.

U cilju uključivanja svih relevantnih aktera i osiguravanja učešća svih relevantnih institucija u radu resursnog centra, u okviru prve faze projekta, uspostavljen je Savjetodavni odbor sa zadatkom savjetovanja, pružanja podrške određenim aktivnostima ali omogućavanja interne evaluacije projekta i pojedinih aktivnosti. Planirano je da Savjetodavni odbor, ne samo nadgleda rad RC-a, već i osigurava dopunu njegovog rada sa relevantnim projektima kao što su Tehnička pomoć Nacionalnoj kancelariji za saradnju sa NVO, TACSO faza III i projekat ReLOaD koji implementira UNDP koji se bavi sa transparentnom raspodjelom javnih fondova za OCD.

Imajući u vidu potrebu da tijelo bude reprezentativno, zainteresovane strane koje imaju svoje predstavnike u odboru su: Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, Kancelarija za evropske integracije, Zajednica opština Crne Gore.

CRNVO ovim putem raspisuje poziv za predstavnika/cu jedne lokalno orijentisane NVO (grassroot) i predstavnika jednog medija ili jedne OCD koja djeluje u oblasti medija u Savjetodavnom odboru Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.

U nastavku možete preuzeti detaljan poziv sa uputstvom za predlaganje predstavnika/ce, kao i formular za prijavljivanje.

Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti na e-mail adresu Centra za razvoj nevladinih organizacija CRNVO crnvo@crnvo.me sa naznakom “Predlog za člana Savjetodavnog odbora Resursnog centra iz redova NVO”

Rok za podnošenje predloga je do 15. septembra 2021. godine.

Nepotpuni prijedlozi se neće razmatrati.

Za sva dodatna pitanja možete pisati na bojana.knezevic@crnvo.me

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana