Istraživanje potreba i kapaciteta organizacija civilnog društva u Crnoj Gori za 2022. godinu

CRNVO Resusrsni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori  sprovodi istraživanje o potrebama i kapacitetima organizacija civilnog društva za 2022. godinu. Cilj navedenog istraživanja je mapirati ključne nedostatke u okruženju i uslovima za rad OCD, odnosu između OCD i organa državne i lokalne uprave, kao i interne izazove sa kojima se organizacije suočavaju u svakodnevnom radu.

Imajući navedeno u vidu, molimo vas da  do  10. februara 2023. godine popunite upitnik koji se nalazi na na linku, kako biste doprinijeli kreiranju podrške za organizacije civilnog društva koja će odgovarati stvarnim potrebama organizacija.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja možete se obratititi na crnvo@crnvo.me  ili 020/219-120.

Ova aktivnost je dio projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“, koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa NVO Natura i Institutom za medije. Projekat finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Konzorcijum Resursnog centra, pored CRNVO-a, kao nacionalnog resursnog centra i NVO Nature, čine naši dugogodišnji partneri i lokalni resursni centri: NVO Nada, Bjelopoljski demokratski centar, NVO Novi Horizont i NVO Bonum.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana