Informativna sesija

Delegacija EU u Crnoj Gori, 10. maja u 10h u Evropskoj kući u Podgorici (bivši EU Info centar), organizuje Info sesiju za tekući Poziv za podnošenje predloga projekata Program podrške civilnom društvu za Crnu Goru, 2021: Podrška civilnom društvu da doprinese lokalnom razvoju (EuropeAid/177400/DD/ACT/ME EU)

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana