poziv za obuku za manje razvijene OCD na temu Strateško planiranje.

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2021. godinu organizuje

Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu i fazama strateškog planiranja i organizacionog menadžmenta, ali i o pravilima izrade, strukturi i načinu kreiranja strateškog dokumenta. Tokom trodnevne obuke, polaznici će dobiti više informacija o samom procesu strateškog planiranja, organizacionog menadžmenta i prikupljanja sredstava kroz teorijski ali i praktični rad.

Za pohađanje ove obuke mogu se prijaviti manje razvijene organizacije civilnog društva čiji budžet za prethodnu godinu nije iznosio više od 10 000.00 eur, delegiranjem 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije. Odabir učesnika/ca vršiće se prema njihovoj motivaciji a prednost će imati oni koji do sada nijesu pohađali slične obuke.

Obuka će se održati od 13-15. maja 2021. godine. O mjestu održavanja treninga obavijestićemo izabrane kandidate/kandidatkinje.

Organizacije koje žele da prijave svoje predstavnike/ce za pohađanje treninga treba da ispune prijavni formular i pošalju ga na e-mail adresu ivana.smolovic@crnvo.me,  zaključno sa 10. majom 2021. godine.

Preuzmite prijavni formular

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce treninga. Troškovi prevoza biće refundirani u skladu sa voznim kartama koje učesnici/e donesu na uvid. Troškovi goriva će se refundirati samo u slučaju da je najmanje dvoje učesnika/ca došlo istim autom a visina troška će se obračunati na sajtu mishelin. Troškovi taksija neće biti refundirani.

Katalog kao i obuke koje sadrži predstavljaju aktivnosti Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori koji predstavlja zajednički projekat Centra za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO) i naših partnera: NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi horizont iz Ulcinja i Bjelopoljskog demokratskog centra. Opšti cilj Resursnog centra je osnažene organizacije civilnog društva koje aktivno doprinose razvoju participativne demokratije u Crnoj Gori. Dok je specifčni cilj RC-a poboljšati kapacitete organizacija civilnog društva kako bi bili efkasni, odgovorni i nezavisni akteri i doprinijeti kreiranju okruženja koje pogoduje razvoj civilnog društva. Ovaj projekat finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na ivana.smolovic@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121

Date

May 13 - 15 2021
Expired!

Time

8:00 am - 6:00 pm

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana