Otvoren poziv za OCD: Podrška vidljivosti na zahtjev

Poziv za prijave je otvoren od 18.05. do 28.05. 2021. godine.

Podrška vidljivosti na zahtjev je fleksibilna i ciljana podrška rješavanju potreba OCD koje se tiču komunikacija i vidljivosti. Cilj ove projektne aktivnosti je da pomogne organizacijama da poboljšaju njihovu vidljivost i komunikaciju i daju veći publicitet svom radu. Na ovaj način OCD će ojačati svoje konekcije sa bazom, građanima/kama, zadobiti njihovo povjerenje i podršku u akcijama javnog zastupanja.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Registrovane OCD aktivne na regionalnom i lokalnom nivou u Crnoj Gori.

KOJA VRSTA PODRŠKE ĆE BITI PRUŽENA?

Resursni centar će angažovati eksperte da pomognu OCD u jednoj od dolje navedenih oblasti:

  • Razvoj veb sajta
  • Pokretanje naloga na društvenim mrežama uključujući sedmodnevnu kampanju sponzorisanja sadržaja
  • Razvoj vizuelnog indentiteta, (logo, poslovna grafika,itd)
  • Pomoč grafičkog dizajnera (posteri, dizajn publikacija, lifleti, itd)

NA KOJI NAČIN ĆE BITI PRUŽENA PODRŠKA?

Online

KOLIKO ORGANIZACIJA ĆE DOBITI PODRŠKU?

U okviru ove projektne aktivnosti 10 organizacija će biti odabrane za ovu vrstu podrške.

POSTOJI LI GORNjA GRANICA POKRIVENOSTI TROŠKOVA TRAŽENIH EKSPERATA?

Gornja granica za troškove eksperata koje Podrška vidljivosti na zahtjev ponudila OCD za promociju njihovih aktivnosti ne bi trebala preći 700,00€ po podršci.

POSTOJI LI KRAJNjI ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA?

Prijave se moraju podnijeti najkasnije 28.05.2021. godine.

KAKO SE PRIJAVITI? 

Da biste se prijavili za Podršku vidljivosti na zahtjev, popunite prijavni formular ispod i pošaljite na mail adresu ivana.smolovic@crnvo.me Imajte u vidu da su sva polja obavezna. Svaki zahtjev će biti pregledan. Možete biti kontaktirani za više detalja ili pojašnjenja. Svaki aplikant će putem email-a biti obaviješten o odluci u odnosu na svoju prijavu.

Za sve dodatne informacije i pitanja možete pisati na:  ivana.smolovic@crnvo.me

PRIJAVNI FORMULAR

Naziv aplikanta (organizacija):

Kontakt osoba (ime i pozicija u organizaciji):

Veb-sajt i društvene mreže aplikanta (ako ih ima):

Mjesto prebivališta organizacije:

Kontakt podaci organizacije:

Koju vrstu gore navedene podrške tražite?

Objasnite što organizacija trenutno radi (koji su aktivni projekti) i koja su najveća dostignuća organizacije. Navedite koje aktivnosti bi ste željeli da promovišete i očekivane benefite od ove podrške.

Podrška vidljivosti na zahtjev je aktivnost projekta Resursni centar za organiozacije civilnog društva u Crnoj Gori koju Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) sprovodi sa partnerima: NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi horizont iz Ulcinja i Bjelopoljski demokratski centar (BDC). Projekat je finansiran od strane Evropske Unije i kofinansiran od Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Date

May 18 - 28 2021
Expired!

Time

8:00 am - 6:00 pm

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana