CRNVO Raspisuje oglas za  trenere/trenerice

za pripremu i sprovođenje 3 treninga za OCD

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u okviru projekta Resursni centar za organizacije civilnog društva – faza II, raspisuje oglas za  trenere/trenerice za pripremu i sprovođenje 3 treninga u oblasti :

 Prikupljanje sredstava

– Strateško planiranje

– Pisanje projektnih predloga za konkurse ministarstava

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave trebaju poslati na email adresu: crnvo@crnvo.me najkasnije do 03.03.2023. godine do 16:00 sati. Prijava treba da sadrži:

  • Prijavni obrazac
  • CV kandidata na službenom jeziku u Crnoj Gori ili na engleskom jeziku, u kojem su jasno naznačeni iskustvo, reference u obavljanju sličnih poslova i znanje iz tražene tematike. Pravne osobe takođe trebaju dostaviti CV osobe koja će raditi na realizaciji obuke.

Aplikacije koje stignu nakon isteka roka i nepotpune aplikacije se neće razmatrati!

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana